Dekorian Home: Salon wyposażenia wnętrz, kreujemy wystrój wnętrz w których chcesz przebywać

Gwarancje i reklamacje

Gwarancja

Produkty zakupione w sieci Dekorian Home na terenie Polski, obejmuje bezpłatna gwarancja na okres 24 miesięcy. W okresie ochronnym sprzedawca ma obowiązek wymienić towar na prawidłowo działający i zgodny z umową lub udzielić konsumentowi nieodpłatnej naprawy.

Zasady reklamacji

  1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(1) Kodeksu cywilnego.
  2. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za żadne straty finansowe związane z niewłaściwym użyciem produktów niezgodnym z przeznaczeniem, instrukcją podaną przez producenta oraz niewłaściwym eksploatacji.
  3. Klient po rozpoznaniu wady ma 2 miesiące na zgłoszenie reklamacji. W innym przypadku następuje przedawnienie roszczeń.
  4. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Klient może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@dekorianhome.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: P.H. MAM Sp. z o.o. 26-052 Nowiny, Zgórsko ul. Leśna 31.
  5. Klient, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Dane te powinny znaleźć się w uzupełnionym formularzu reklamacyjnym, który można pobrać tutaj. Składając reklamację Klient proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).
  6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
  7. W niektórych przypadkach Klient będzie poproszony o uzupełnienie dodatkowego formularza reklamacyjnego, wymaganego bezpośrednio przez producenta zakupionego Towaru. W przypadku konieczności dosłania takiego formularza okres rozpatrywania reklamacji wynosił będzie kolejnych 14 dni liczonych od momentu jego złożenia.

Czas generowania strony: -1718761229,05s