Jean Prouve ? ponadczasowe piękno | Dekorian Home
WYSZUKANE-POLECANE | 2017-10-12

Jean Prouve ? ponadczasowe piękno

Udostępnij logo whatsapp logo twitter

Jednen z najwybitniejszych konstruktoro?w XX wieku, czołowy przedstawiciel francuskiego wzornictwa, architekt i projektant form uz?ytkowych. 


 

Autor: Helena Cegielska

 

Prouve? urodził sie? w 1901 r. w Paryz?u. Jego ojciec Victor Prouve? był malarzem, a matka pianistka?. Artystyczny dom zostawił na nim pie?tno. Jego przygoda z projektowaniem rozpocze?ła sie? w zakładzie kowalskim, gdzie uczył sie? kowalstwa i s?lusarstwa, ale dalsza kariera rozwine?ła sie? niestandardowo.

 

W 1924 r. otworzył w Nancy własny warsztat kowalski i skupił sie? na wykonywaniu metalowych elemento?w architektury (ozdobne kraty, balustrady, pore?cze). Wkro?tce zacza?ł eksperymentowac? z forma?, inspiruja?c sie? wspo?łczesnymi trendami lansowanymi przez Le Corbusiera i Roberta Mallet-Stevensa. Rok po?z?niej rozpocza?ł produkcje? pierwszych mebli z blachy stalowej.

 

W 1931 r. załoz?ył wraz z Euge?ne Beaudoinem i Marcelem Lodsem firme? Les Ateliers Jean Prouve?, kto?ra w latach 30. wytwarzała meble oraz elementy architektoniczne. Jego projekty były funkcjonalne i estetyczna?, a takz?e, co niezwykle istotne, były tanie w produkcji i wytrzymałe. Meble o lekkich stalowych i aluminiowych konstrukcjach zapewniły sobie dobra? pozycje? na rynku. Prouve zacza?ł otrzymywac? zamo?wienia na produkcje? mebli dla władz lokalnych i sektora publicznego. W tamtym czasie wielokrotnie podkres?lał, z?e ceni logike?, ro?wnowage? i klarownos?c? produkto?w.

 

W pocza?tkach lat 40. Prouve? zainteresował sie? drewnem jako materiałem meblarskim, zachwycił sie? jego naturalnym pie?knem. Meble przez niego tworzone szybko zyskiwały nabywco?w. Po wojnie, jako burmistrz Nancy, Prouve takz?e projektował i budował domy dla bezdomnych.

 

Meble pozostały jednak jego s?ciez?ka? zawodowa?. W 1947 r. załoz?ył fabryke? mebli Maxe?vill, kto?rej sztandarowym produktem okazało sie? krzesło „Standard” zaprojektowane w 1934 r. (siedzisko ze sklejki de?bowej, stalowe nogi). Wtedy tez? stworzył katalog standardowych modeli wyposaz?enia biur, szko?ł i szpitali. Jego meble sa? nadal popularne, a niekto?re nadal produkowane. Gdy stracił fabryke? w Maxeville, z odzyskanych z niej fragmento?w zbudował sobie dom.

 

W latach 1968–84 Prouve prowadził własne studio architektoniczne w Paryz?u. Firma Construction Jean Prouve? umoz?liwiła mu realizacje? bardziej ambitnych projekto?w. Tu mo?gł sie? w pełni realizowac? jako designer. Projektował domy z prefabrykato?w, elementy budynko?w i fasad. Zaprojektował m.in. budynek spa w Evian, jeden z paryskich pawilono?w, zajmował sie? architektura? o społecznym wymiarze – projektował szkoły i mieszkania.

 

Wielu wybitnych architekto?w i projektanto?w form uz?ytkowych przyznaje, z?e Prouve? stanowił dla nich inspiracje?, np. Renzo Piano, Jean Nouvel oraz Norman Foster. Le Corbuisier twierdził, z?e „Jean Prouve? ła?czy w swojej osobie architekta i inz?yniera, a dokładniej mo?wia?c, architekta i muratora, gdyz? wszystko, czego sie? dotknie i co projektuje, natychmiast otrzymuje elegancka? i plastyczna? forme? o błyskotliwie rozwia?zanej wytrzymałos?ci i produkcji przemysłowej”. Mimo oczywistych sukceso?w Prouve nie miał jednak natury mentora. Gdy w 1957 r. prowadził wykłady w paryskim Conservatoire National des Arts et Metier, mo?wił, z?e w projektowaniu nie ma nic stałego, a do wszystkiego nalez?y dochodzic? metoda? pro?b i błe?do?w. 

Czas generowania strony: -1718761538,47s