Tytuł Grand Prix konkursu i pierwsze miejsce w kategorii Przestrzeń otrzymała praca „Miko” autorstwa Joanny Kośko i Roksany Licznerskiej. Obiekt tworzący naturalne wrażenie mijania czasu poprzez odbicia i załamania światła ujął jury konkursu swoją niezwykłą prostotą. 


Nagrodę w wysokości 50 tys. złotych za najciekawszy polski projekt zrealizowany w ciągu ostatnich trzech lat otrzymała projektantka Agnieszka Bar za kolekcję szklanych naczyń „Splecione”. To projekt, który w nowatorski sposób łączy ze sobą wysoki design z tradycyjną sztuką kaszubską, którą charakteryzuje bardzo ludzki, praktyczny charakter. Szklane misy, patery, pojemniki i wazy odciskane w wiklinie posiadają wyraźne znamię ludzkiej pracy oraz emocji artysty. Odwołanie do tradycyjnego, prawie zapomnianego rzemiosła i wykorzystanie go w innowacyjnej formie – to jedna z idei, która jest bardzo bliska projektantom Mazdy. Gratulujemy!


Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem „MA” – wieloznacznym, japońskim słowem oznaczającym m.in.: „przestrzeń pomiędzy”, „pauzę”, „odstęp” czy właśnie „oddech”. Idea „MA” odwołuje się do japońskiej filozofii postrzegania przestrzeni, tworzenia sztuki, sposobu projektowania, a nawet – ogólniej – sposobu życia. Najprościej można powiedzieć, że „MA” to czas i przestrzeń niezbędne do realizacji jakiegoś dzieła czy kształtowania własnego życia – „MA” to pustka, która czeka żeby zostać wypełniona właściwym sensem.


Zwycięzców Mazda Design 2019 wyłoniło jury: Tomek Rygalik, Edgar Bąk, Anna Grużewska, Marcin Rusak (laureat Mazda Design Award 2017) oraz Alicja Patanowska (laureatka MDA 2018) oraz Jo Stenuit – dyrektor designu Mazda Motor Europe.