100. rocznica powstania Bauhausu | Dekorian Home
WYDARZENIA | 2018-12-31

100. rocznica powstania Bauhausu

W 2019 roku Niemcy, we współpracy z muzeami i instytucjami kulturalnymi z całego świata, będą obchodzić 100. rocznicę powstania Bauhausu, szkoły projektowania, która dała początek nowoczesności w światowej architekturze i wzornictwie.
Udostępnij logo whatsapp logo twitter

Założona w 1919 roku w Weimarze przez Waltera Gropiusa uczelnia artystyczno-rzemieślnicza, powstała z połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł. Wykładowcami byli najsłynniejsi artyści i architekci, m.in: Paul Klee, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer, Marcel Breuer.

Nauka opierała się na racjonalnym i funkcjonalnym myśleniu, a sztuka, rzemiosło i technika były w niej ściśle powiązane. Dlatego przyszli architekci, projektanci, malarze i graficy uczyli się wspólnie. W 1925 roku słynna uczelnia została przeniesiona do Dessau, a w 1933 r. na jakiś czas zamknięta przez narodowych socjalistów. Program Bauhausu dokonał przewartościowania poglądów na różne rodzaje sztuki. Poza szeroko pojmowanym funkcjonalizmem dążono do jedności estetycznych, ekologicznych i technicznych dzieła. Bauhaus wpłynął również na kształt architektury modernistycznej i jej powiązanie z krajobrazem oraz na kształtowanie przestrzeni życia publicznego. Do dziś uważany jest za jedno z najważniejszych zjawisk w dziedzinie projektowania, oraz symbol nowoczesnego podejścia do architektury i wzornictwa przemysłowego.


Festiwal inaugurujący rocznicę powstania Bauhausu, który odbędzie się w dniach 16 - 24 stycznia 2019 w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych, zaprasza w twórczą i eksperymentalną podróż przez sztukę, technikę, światło, kolor, dźwięk i ruch. Punktem kulminacyjnym będzie instalacja wirtualnej rzeczywistości „Teatr tańca totalnego", w której relacje między człowiekiem a maszyną zostaną zbadane poprzez taniec.
W jubileuszowym roku zostaną otwarte dwa nowe muzea Bauhausu. Od 6 kwietnia Muzeum Bauhausu w Weimarze pokaże najstarszą na świecie kolekcję dzieł warsztatowych, a od 8 września zwiedzający Muzeum Bauhausu w Dessau będą mogli zapoznać się z rozwojem technik wytwarzania przedmiotów obrabianych. „Nasza kolekcja pokazuje głównie codzienne życie szkolne", mówi dyrektorka tej instytucji Claudia Perren. Pod nazwą „Bauhaus - miejsce eksperymentów" muzeum na podstawie prototypów
i rysunków zaprezentuje arcyciekawą historię Bauhausu.

Czas generowania strony: -1656979822,92s