DekorianHome

Polityka prywatności

P.H. MAM Sp. z o.o.

 1. Rejestracja
 2. Założenie konta w serwisie Dekorian Home wiąże się z udzieleniem zgody na przechowywanie podanych danych osobowych przez firmę P.H. MAM Sp. z o.o., która jest właścicielem portalu Dekorian Home. Informacje, które przechowujemy to:

  • dane kontaktowe, tj. imię, nazwisko, nazwa pracowni, adres email, numer telefonu

  Zależy nam, żeby każdy miał dostęp do swoich danych osobowych oraz w dowolnym czasie mógł zmienić wszystkie podane dane poprzez edytowanie informacji na swoim koncie. Można zgodzić się lub wycofać zgodę na komunikację online przez P.H. MAM Sp. z o.o. By usunąć konto na Dekorian Home, należy wysłać maila z prośbą na adres marketing@mam.com.pl.

 3. Zmiany dotyczące podanych informacji
 4. Otrzymując z naszego serwisu newsletter oraz informację o promocjach, można wybrać opcję zaprzestania dalszej komunikacji ze strony Dekorian Home. Istnieje również możliwość wycofania subskrypcji poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami podanymi w wysłanym przez nas mailu. Jednakże, mimo oznaczenia tej preferencji, Dekorian Home będzie wysyłał emaile dotyczące produktów oraz informacje o zmianach w zasadach i warunkach polityki prywatności.

 5. Udostępnianie danych
 6. W trosce o poszanowanie prywatności P.H. MAM Sp. z o.o. nie będzie udostępniać danych osobowych żadnej firmie trzeciej bez oficjalnego podania, nakazu sądu lub z wymogu podobnej procedury prawnej, z wyjątkiem sytuacji, w której w dobrej wierze uzna, że udostępnienie danych jest konieczne, aby zapobiec krzywdzie fizycznej lub stracie finansowej. Należy mieć na uwadze, że korzystając z serwisu Dekorian Home ze współdzielonego lub publicznie dostępnego komputera, takiego jak w kawiarence internetowej lub bibliotece, podawane informacje mogą pozostać widoczne dla innych osób, które będą korzystać z komputera w późniejszym czasie.

 7. Pliki cookie
 8. Serwis Dekorian Home wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu zbierania informacji o odwiedzających nasz serwis. Pliki tekstowe za dysku twardym komputera służyć mają jedynie identyfikacji profilu osobistego w czasie korzystania z serwisu Dekorian Home. Dekorian Home nie wykorzystuje plików cookie w celu zbierania innych informacji z komputera. W każdym momencie można zdecydować o usunięciu plików cookie z komputera. Instrukcja ich usunięcia jest odmienna dla każdej przeglądarki internetowej. Wybierając opcję zablokowania plików cookie w czasie korzystania z naszego serwisu, niektóre jego funkcje mogą działać lub wyświetlać się w nieprawidłowy sposób.

 9. Transfer aktywów
 10. Wraz ze zmianą właściciela serwisu Dekorian Home bądź sprzedaży firmy P.H. MAM Sp. z o.o. firmie trzeciej, serwis Dekorian Home wraz ze wszystkimi danymi pozwalającymi na identyfikację osób korzystających z serwisu, będą częścią transferowanych aktywów. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki transfer, jak też przekazanie danych przez firmę P.H. MAM Sp. z o.o. lub zmianę właściciela tych danych. W przypadku takiej sytuacji wszelkie roszczenia wobec firmy P.H. MAM Sp. z o.o. są bezzasadne.

 11. Bezpieczeństwo danych osobowych
 12. P.H. MAM Sp. z o.o. stoi na straży ochrony danych osobowych. W celu ich skutecznej ochrony przed kradzieżą, utratą, nadużyciem, jak też ujawnieniem, zmianą, zniszczeniem czy nieautoryzowanym dostępem P.H. MAM Sp. z o.o. wykorzystuje środki administracyjne, techniczne oraz fizyczne. Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że nie jest możliwe wyeliminowanie przez P.H. MAM Sp. z o.o. wszystkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, dlatego też w przypadku nieautoryzowanego dostępu bądź nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych P.H. MAM Sp. z o.o. nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 13. Zmiany w polityce prywatności
 14. Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianom. Gdy zmianie ulegną istotne kwestie dotyczące administrowania danymi osobowymi, znajdą się one na tej stronie.

Czas generowania strony: 0,00s