W latach 30. XX wieku Katarzyna Kobro stworzyła abstrakcyjną rzeźbę zatytułowaną ,,Kompozycja nr 8”, a na jej bazie przestrzenny model przedszkola. Mając do dyspozycji jedynie dwa, archiwalne zdjęcia projektu artystki, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi postanowiła wcielić jej pomysł w życie. Za opracowanie projektu jest odpowiedzialne biuro architekt miasta Łodzi.

 Architekci starali się wiernie zrealizować zamysł Kobro, ale musieli go nieco dostosować do współczesnych standardów. Poważną trudność stanowił brak informacji o skali budynku, tego, czy zakłada jedną, czy dwie kondygnacje, dlatego ostatecznie powstały oba warianty. W obu znajdują się sale do zajęć artystycznych i galerie sztuki. Przedszkole miałoby się znajdować przy ul. Wojska Polskiego, zaraz przy kampusie Akademii.

 Projekty czekają teraz na ocenę ASP i po wybraniu lepszego rozwiązania, będzie ono wdrażane. Zainteresowanie nowym miejscem jest tak duże, że inicjatorzy projektu nie martwią się o jego sfinansowanie i funkcjonowanie. Informacje o nowatorskiej placówce rozchodzą się błyskawicznie, szczególnie wśród rodziców zainteresowanych nietuzinkowym, artystycznym programem.